Tuoteluettelo

Alkuun Takaisin

Jatkuva Neliveto -verkkokaupan rekisteriselosteYleistä asiakasrekisteristämme ja tietosuojasta:

Noudatamme EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR).
Jatkuva Neliveto -verkkokauppa suojaa asiakkaidensa yksityisyyttä hyvien tapojen mukaan, lain puitteissa, sekä asianmukaisten varotoimien avulla.
Jatkuva Neliveto -verkkokaupassa asioiminen edellyttää tietosuojaselosteemme ehtojen hyväksymistä.


Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä ja vastuullisena osapuolena toimiva yritys:

Jatkuva Neliveto (Kalajoen Kumikorjaamo Oy)
Kipparintie 4
85100 KALAJOKI
Y-tunnus 0625904-8

Halutessasi lisätietoja tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä, voit olla meihin yhteydessä sähköpostilla osoitteeseen:
timo.saari(ät)kalajoenkumikorjaamo.fi


Näitä tietoja rekisteröimme asiakkaistamme:
- nimi
- osoite
- sähköpostiosoite
- puhelinnumero
- henkilötunnus, kysytään ainoastaan mahdollista luottosopimusta tehtäessä
- passin tiedot, kysytään ainoastaan jos kauppaa tehdään verottomasti Suomen rajojen yli (lakisääteiset tiedot Tullia ja Verottajaa varten)
- ostohistoria tuote- ja hintatietoineen
- tilauksen toimitustiedot
- Google Analyticsin tallentamat tiedot verkkosivujemme nettiselaamisesta
- sähköpostit, WhatsApp -viestit, tekstiviestit, muut mahdolliset some-viestit, kirjeposti ja vastaavat kommunikoinnin muodot jotka liittyvät tarjouspyyntöihin, kaupankäyntiin, yhteistyötiedusteluihin, reklamaatioihin sekä muuhun vastaavaan toimintaan


Asiakasrekisteriä ja henkilötietoja käytetään seuraavasti:
- asiakaspohjan luomiseen ja asiakkuuden ylläpitämiseen
- tilausten käsittelyyn
- tilausten toimittamiseen
- myyntitilastojen ylläpitoon
- mahdollisten reklamaatioiden hoitoon
- verkkoliikenteen seuraamiseen ja -analytiikkaan
- asiakaspalvelun ja -kokemuksen sekä liiketoiminnan kehittämiseen
- väärinkäytösten estämiseen


Asiakasrekisterimme ja niiden sisältämien tietojen käsittely perustuu lainsäädännön velvoitteisiin, asiakassuhteen ja sopimusten ylläpitoa varten.


Rekisteröityjen henkilötietojen suojaus ja säilyttäminen:
- henkilötiedot suojataan ulkopuolisilta tahoilta kaikenlaisten väärinkäytösten ehkäisemiseksi
- käytössämme on modernit hyvin suojatut palomuurit, pilvipalvelut sekä ohjelmistot tietojen oikeaoppista säilyttämistä ja käyttöä varten
- tietoihin pääsee käsiksi ainoastaan siihen valtuutettu Jatkuva Neliveto -verkkokaupan henkilökunta
- henkilötietoihin käsiksi pääsyä ja käyttöä valvotaan lain ja hyvien tapojen mukaisesti
- henkilötietojen käsittely täyttää 25.05.2018 alkaen sovellettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset


Henkilötietojen käsittelijät:
- Jatkuva Neliveto -verkkokaupan henkilökunta, joille on myönnetty valtuus käsitellä henkilötietoja
- pääsyä asiakastietoihin rajataan henkilökunnan työtehtävien vaatimusten mukaan
- tietojen käsittelyssä noudatetaan tarkkuutta, lakia ja eettisiä periaatteita
- mahdolliset valikoidut hyvämaineiset kolmannen osapuolen sopimuskumppanimme, joita tarvitaan kauppa- tai palvelutapahtuman onnistuneeseen loppuunsaattamiseen sekä tilauksen toimittamiseen asiakkaalle


Rekisreissä olevan datan ja henkilötietojen säilytysaika:
- tietoja säilytetään tarvittava aika, jotta sovitut kauppa- ja palvelutapahtumat, tilauksen toimittaminen asiakkalle sekä mahdolliset reklamaatiot voidaan hoitaa asiallisesti
- lain, kirjanpitolain, kuluttajakaupan vastuun yms. velvollisuuksien puitteissa joitain tietoja saatetaan säilyttää kauemmin, jotta kaikki myyjänä toimivalle yritykselle asetetut velvoitteet ja vastuut voidaan asianmukaisesti toteuttaa


Asiakkaan oikeudet:
- pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin sekä mahdollisuus saada niistä jäljennös
- voit pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista
- mahdollisuus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa niiden käsittelyä (huomioiden aiemmin kuvatut laisäädännön yms. velvoitteet)

Rekisterissämme olevien henkilötietojen käsittelyn perustuessa erilliseen suostumukseen, voit peruuttaa suostumuksesi niin halutessasi. Tämä ei vaikuta niiden tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen, jotka on suoritettu ennen suostumuksen peruuttamista.


Järjestelmäämme tallennetuista asiakasrekisterin tiedoistasi voit kysyä meiltä sähköpostitse osoitteesta:
timo.saari(ät)kalajoenkumikorjaamo.fi


Asiakasrekisterin ylläpitoon liittyviä käytäntöjä voidaan muuttaa lain ja asetusten niin vaatiessa.
Pidätämme oikeuden tietosuojaselosteen ja tietosuojakäytäntöjen muuttamiseen.

Tietosuojaseloste on kokonaisuudessaan luettavissa verkkosivustollamme otsikon "TIETOSUOJASELOSTE" alla.


Päivitetty 24.5.2018